Vi har haft stor søgning til vores første Fundraisingkursus i september målrettet skoler og uddannelsesinstitutioner. Derfor har vi besluttet at udbyde et ekstra kursus den 30. oktober 2017.

Vi oplever at skoleledere og bestyrelsesmedlemmer over hele landet har drømme og ønsker om at udbygge de fysiske faciliteter, der understøtter læring og trivsel blandt børn, unge og voksne. 

Kursusledere er tidligere rektor på Herlufsholm Klaus Eusebius Jakobsen og Torben Stenstrup, der glæder sig til igen at gennemføre dette kursus i fællesskab. Der er plads til 16 deltagere hvilket giver mulighed for både generelle tips om fundraising og konkret sparring på deltagernes egne projektideer og baggrundssituation.