Tænk de folkeoplysende foreninger ind i kommunens strategi

Dette foredrag er henvendt til kommunalt ansatte, der gerne vil aktiverer folkeoplysende foreninger. 

De folkeoplysende foreninger er ofte lidt glemt i kommunernes frivilligpolitik, men der ligger et enormt potentiale for at foreningerne engagerer sig i den åbne skole, inklusion af udsatte børn og unge, revitalisering af lokaldemokratiet og meget andet. 

For at forløse potentialet må kommunerne forstå og anerkende foreningernes frivilliglogik, motivationsfaktorer og styrke foreningernes kapacitet til at skabe værdi og samarbejde. 

Fokus på motivation og drivkræft

Torben Stenstrup sætter fokus på den motivation og drivkraft, der kan få foreninger til at løfte blikket og indgå i partnerskaber med kommunen. 

Foredraget bygger på bogen "Forandring i forening" og et praksiskendskab til spændingsfeltet mellem den kommunale virkelighed og de folkeoplysende foreningers verden.

Målgruppe

Byrådsmedlemmer, kommunale ledere og medarbejdere, Folkeoplysningsudvalg og andre med interesse for frivillighed og velfærdsskabelse.

Foredraget giver

  • Et indblik i de folkeoplysende foreningers potentiale
  • etningslinjer om hvordan en kommune kan skabe ligeværdige partnerskaber
  • Et fokus på foreningernes motivation

Pris og varighed

Foredraget varer ca. 90 minutter

Prisen på foredraget afhænger af arrangementets størrelse, og landsdelen hvor det bliver afholdt. Kontakt os, for et uforpligtende tilbud.