Bogskrivning.jpg
FFA-opslag.JPG
IMG_0801_2.jpg
IMG_0800 1.jpg
Hyld2.JPG
Bogskrivning.jpg
SCROLL DOWN

FORENINGSFORLAGET

Vi udgiver bøger fra ildsjæle til ildsjæle i Foreningsforlaget, som er en del af Foreningsudviklerne. Vores mission er at skrive bøger, der skaber værdi i foreningers hverdag. Vi skriver om emner, der ligger os på hjerte, og som vi har praktiske erfaringer med. Det handler om fundraising, partnerskaber, folkeoplysning og samarbejde mellem kommune og forening. Det handler om ledelse af frivillige, inklusion af børn med særlige behov - og vi har også en håndbog om spiselige vilde planter.  

 

ForeningsForlaget1.jpg

Skriver du en bog med relevans for mange frivillige ledere, trænere og bestyrelser i foreningslivet?  

Så kontakt os gerne for at drøfte mulighederne for at samarbejde...

FFA-opslag.JPG

Forening for alle


En håndbog i inklusion af børn med særlige behov i foreningslivet

Køb bogen på Saxo.com

Forening for alle


En håndbog i inklusion af børn med særlige behov i foreningslivet

Køb bogen på Saxo.com

FORENING FOR ALLE

Hvordan kan du som træner eller leder i foreningslivet få succes med inklusion af børn og unge med særlige behov?

Denne håndbog er skrevet til spejderledere, idrætstrænere og andre med direkte ansvar for folkeoplysende aktiviteter, der primært retter sig mod børn og unge. Målet med bogen er at give den enkelte aktivitetsleder ny indsigt og handlemuligheder for at få succes med inklusion af børn og unge med særlige behov, så både voksne, unge og børn får større glæde og udbytte af at være sammen om foreningens aktiviteter. Bogen gennemgår syv elementer, der kan bidrage til, at flere børn og unge med særlige behov får en plads i foreningernes stærke fællesskaber. Bogen er fyldt med praktiske råd og konkrete redskaber, der er lige til at gå til i det daglige foreningsliv. Samtidig lægger bogen op til refleksioner og indsatser, hvor trænere og ledere sammen med foreningens bestyrelse, kommunen og andre samarbejdspartnere kan gå mere strategisk til værks for at skabe Forening for Alle.


Marie Fuglsang Brouer

Torben Stenstrup er forfatter, og har skrevet bøger om fundraising, foreningsledelse og partnerskaber

På baggrund af mere end 20 års erfaring med professionelt arbejde med børn og unge, og et endnu længere virke i det frivillige foreningsliv, er Marie Fuglsang Brouer klar som forfatter og oplægsholder for at inspirere foreningsledere til en styrket inklusion i foreningerne. Marie har været aktiv hos KFUM-Spejderne i mere end 25 år, er løbeinstruktør, formand for Auning Motionsklub, cykler, svømmer og går til Volleyball. Marie har endvidere kendskab til idrætsforeningsaktiviteter som badminton og gymnastik og til kulturskoleaktiviteter som musik og drama. Marie er uddannet pædagog i 1997, er efteruddannet i inklusion og vejledning og har erfaring fra 12 års arbejde med børn og unge med særlige behov i en specialklasserække. Siden 2016 har Marie arbejdet som specialpædagogisk støtteperson for unge med diagnoser på erhvervsuddannelser.

Forandring i forening, er bogen til dig der gerne vil være bedre til at skabe partnerskaber mellem kommune og forening

Læs mere om bogens målgruppe og indhold i vores folder:


Marie holder foredrag om "Forening for Alle" i foreninger og kommuner


Udtalelser om Forening for Alle

Forfatterens forord giver tydeligt indtryk af, at den er skrevet med hjerteblod og med en dyb indsigt i området og kapitlet “sådan bruger du bogen” er en god vejledning set ud fra det ståsted man nu har. Så allerede på første side får jeg respekt for bogens tyngde og forfatterens viden.
— Janne Skovgaard Kristensen, børneformand Næstved Herlufsholm Håndbold
Forening for alle! Børn med særlige behov kan sagtens rummes og derfor er denne bog så vigtig. Selvfølgelig skal lederne og trænere klædes godt på til opgaven. Kaster de sig til gengæld ud i opgaven med et åbent sind, vil de få så meget igen. De vil blive mindet om at samfundet bliver rigere af mangfoldighed og at der skal være plads til os alle. Også i foreningen. Uanset om man har drømme om at spille på landsholdet eller man har lyst til at lege og have det sjovt med vennerne efter skole.
— Rikke Nielsen. Fra bogens forord
Det er en relevant bog, og jeg er blevet meget inspireret af den praksistænkning, der kommer frem igennem cases og eksempler og igennem alle de gode metoder, der bliver hevet frem hele tiden. Det er en rigtig god metodebog. Jeg har lært enormt meget, og har stor lyst til, at alle ledere hos os skal kende til det samme.
— Thomas Kirkeskov, Generalsekretær hos KFUM-Spejderne i Danmark

Bogen henviser til formularer og skemaer, du kan downloade her på hjemmesiden under REDSKABER

IMG_0801_2.jpg

Forandring i forening


Forandring i forening sætter fokus på succesfulde partnerskaber mellem foreninger og fx en kommune

Køb bogen på Saxo.com

Forandring i forening


Forandring i forening sætter fokus på succesfulde partnerskaber mellem foreninger og fx en kommune

Køb bogen på Saxo.com

FORANDRING I FORENING

Bogen sætter fokus på samarbejde og partnerskaber mellem foreninger og den lokale kommune.

Hvad gør den frivillige ressource i de folkeoplysende foreninger til et særligt aktiv, som både forening og kommune kan få stort udbytte af at sætte i spil i velfærdssamfundet?

Bogen beskriver DNA’et i de folkeoplysende foreninger, hvordan en kommune er skruet sammen og hvordan disse to parter gennem partnerskaber kan skabe forandring i forening.

Forfatteren er en erfaren praktiker i spændingsfeltet mellem forening og kommune, og bogen er spækket med konkrete anvisninger og ideer til temaer for partnerskaber, motivation af foreningsfrivillige og hvordan kommunen fyrer op under frivilligheden.


Forandring i forening på internettet

"Foreningerne skal tro på deres demokratiske værdier"
Anmeldelse af Malene Thøgersen fra Videnscenter for folkeoplysning

"Ny energi og inspiration til samarbejde" 
Anmeldelse af Merete Helms fra KFUM-Spejderne i Danmark

"Håndbogen for den engagerede foreningsleder"
Anmeldelse af Per Paludan Hansen fra Dansk Folkeoplysnings Samråd

"Forandring i Forening" 
Anmeldelse af Steen Finsen fra Amatørenes Kunst og Kultur Samråd


Torben Stenstrup er forfatter, og har skrevet bøger om fundraising, foreningsledelse og partnerskaber

Foredrag om Forandring i forening

Mød forfatteren bag bogen, og hør et levende foredrag om Forandring i forening. Torben fortæller om tankerne bag bogen, og de oplevelser med det kommunale system han har haft som frivillig


Udtalelser om Forandring i forening

Det er en bog som på mange måder lukker et af de huller, der er i litteraturen om de forandringer, der sker med foreningerne
— Thomas Kirkeskov. Generalsekretær for KFUM-Spejderne i Danmark
Folkeoplysningen og alle ildsjælene i det frivillige foreningsliv har stor og afgørende betydning og giver mening i forhold til samfundets udfordringer nu og i fremtiden
— Marianne Jelved. Fra bogens forord
Torben Stenstrup er ekspert i ForeningsDanmark, og han har prøvet det hele. Det kan man fornemme når han deler ud af sine erfaringer i bogen.
— Lars Kolind. Bestyrelsesformand og forfatter
IMG_0800 1.jpg

Tak for donationen, Hr. Fond


En håndbog om at skabe det gode foreningsprojekt, udvælge relevante fonde og puljer og lave den gode ansøgning

Køb bogen på Saxo.com

Tak for donationen, Hr. Fond


En håndbog om at skabe det gode foreningsprojekt, udvælge relevante fonde og puljer og lave den gode ansøgning

Køb bogen på Saxo.com

TAK FOR DONATIONEN HR. FOND

"Tak for donationen, Hr. Fond” er skrevet til dig, som er ildsjæl i det frivillige arbejde i en forening eller organisation i Danmark. Har du en idé til et projekt i en forening eller organisation, og mangler du bare lige penge til projektet? Så bør du læse bogen her!

Du får god hjælp på vejen - både med dit projekt og med dine fondsansøgninger. Men vær forberedt på, at du bliver udfordret. Du risikerer også at at dit projekt bliver både større og vildere, og at din forening eller organisation ikke er den samme, når du har gennemført dit projekt. Når du har læst bogen er det hensigten at du er i stand til at beskrive et godt og slagkraftigt projekt, der kan styrke din organisation og gøre en forskel for en målgruppe af mennesker.

Derefter vil du kunne skrive en ansøgning til en fond eller pulje, som har bedre chancer for at komme igennem nåleøjet, så jeres projekt kan realiseres med en donation fra fonde eller puljer.


TAK FOR DONATIONEN PÅ INTERNETTET

"Gode råd om fundraising i foreningslivet"
Anmeldelse af Marie Gaarden fra DGI

"Tak for donationen Hr. Fond - ny bog om fundraising og projektudvikling"
Anmeldelser fra Center for frivilligt socialt arbejde

"Fondene vil mærke ildsjælen"
Artikel i Jyllandsposten, 2 januar 2012

"Tak for donationen, Hr. fond"
Anmeldelse fra Landdistrikternes fællesråd

"Millioner af kroner venter på folkeoplysningen"
Anmeldelse af Mai-Britt Tollund, fra Dansk Folkeoplysnings Samråd


Torben Stenstrup er forfatter, og har blandt andet skrevet Forandring i forening, og Tak for donationen Hr. fond - en håndbog om fundraising

Foredrag OM "TAK FOR DONATIONEN"

Et foredrag er en nem måde at gøre bogens indhold levende og tilgængeligt på. Undervejs gennemgår bogens væsentligste pointer 


Udtalelser om "Tak for donationen Hr. Fond"

Læs denne bog grundigt. Gennemfør dens analyser på din egen forening og brug dens systematik når I skal ud at rejse penge.
— Lars Kolind. Bestyrelsesformand og forfatter
Bogen er både en hjælp til projektudformningen og til fondsansøgningerne
— Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
Som titlen lover, er der råd om, hvordan man laver netop lige den ansøgning, der kan sikre adgang til velgørende fondes pengekister
— Danmarks Idræts-Forbund
Hyld2.JPG

Kend de spiselige vilde planter


En håndbog for spejdere, 4H, Natur & Ungdom og alle andre, der går på jagt i naturens spisekammer

Køb bogen på Saxo.com

Kend de spiselige vilde planter


En håndbog for spejdere, 4H, Natur & Ungdom og alle andre, der går på jagt i naturens spisekammer

Køb bogen på Saxo.com

KEND DE SPISELIGE VILDE PLANTER

 og undgå de giftige

Den nordiske natur byder på spiselige oplevelser hele året!

Masser af ting i naturen kan spises, men bogen her har fokus på de ting, der faktisk smager godt og som kan spises med behag.

Vore forfædre vidste det og brugte det i langt større udstrækning end vi gør i dag. Det vil forfatter Helle Buchardt Boyd gøre noget ved og lære os igen at sætte tænderne i naturen og lære af dens variation. Og hun understreger, at man hverken behøver være natur-uddannet eller gourmetkok for at finde gode spiselige ting i naturen. Alle kan være med!

Ud i naturen!

- og tag bare hele familien, spejdergruppen, børnehaven og alle de andre naturskattejægere med ...

Bogen her er en lommeguide, som er nem at finde rundt i og nem at have med og slå op i, når man har fundet et eller andet i naturen og ikke er helt sikker på om det nu kan spises.

Bogen indeholder et meget stort register, der gør, at man ikke længere behøver fare vild i de nordiske frugter og bær. Her kan man finde både de danske, latinske, engelske, tyske, svenske og norske navne på planterne i bogen.

Forfatteren

Helle Buchardt Boyd er uddannet som bromatolog og toksikolog fra Landbohøjskolen, hvor hun også har haft kurser i spiselige og giftige planters botanik. Hun er selv en ivrig samler af spiselige planter, nødder, frugter og bær, som bliver tilberedt til glæde for de nærmeste.

Til daglig arbejder hun med risikovurderinger af kemiske stoffer i fødevarer, og rådgiver om godkendelse af nye fødevarer