Foreningsfrivillige kan skabe sammenhængskraft

Tænk hvis kommunen fik øje på det store potentiale blandt de frivillige i landets tusindvis af folkeoplysende foreninger og satte sig for at folde ressourcerne ud og sætte dem i spil på nye måder. Så kunne udsatte børn opleve at komme ind i et stærkt og sjovt fællesskab hos gymnastikforeningen, landsbyens naturområde ville blive passet af Natur & Ungdom og danne ramme om sjove naturaktiviteter og spejdergruppen lave fællesspisning for børnefamilier hver anden mandag. Foreningerne ville opnå anerkendelse og få endnu mere lyst til at løfte blikket over de daglige driftsopgaver, og skabe mere fællesskab og sammenhængskraft i lokalsamfundet.

Kommunen skal forstå foreningernes frivillighed

Politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne overser betydningen af den lange seje arbejdsindsats, der leveres af frivillige ledere i foreningslivet. Igennem 10 år har der været stort fokus på de frivillige sociale foreninger og ”de varme hænder”, mens trænere, instruktører, spejderledere og bestyrelsesmedlemmer i de mange folkeoplysende foreninger ikke får så meget opmærksomhed. Der er behov for at kommunale nøglepersoner træder tættere ind i foreningernes virkelighed og forstår hvad, der motiverer de frivillige ildsjæle, hvilke ressourcer foreningerne har og får øje på foreningernes DNA. Dernæst kan kommune aktivt gøre meget for at skabe gode relationer og opbygge tillid til foreningslederne:

 • Skrue ned for kontrolmekanismer og styrke rammeaftaler
 • Belønne de foreninger der kan og vil flytte sig, fremfor at forringe vilkårene for alle, hvilket især går ud over de foreninger, der er ved at drukne i driftsopgaver og modløshed
 • Inddrage foreningerne i kommunens udfordringer tidligt i forløbet og lyt til løsningsforslag, fremfor at komme sent og rekruttere frivillige hænder til opgaveløsning
 • Acceptere flere fejl og risikoen for mislykkede projekter og dermed skabe rum for nysgerrighed, innovation og entreprenørskab blandt kommunens foreninger

(Teksten fortsætter under billedet)

Forandring i forening, ny bog af Torben Stenstrup. Omhandler foreninger, kommuner, velfærd og partnerskaber

Kommunen skal styrke foreningernes kapacitet

I stedet for at skære ned på tilskud til foreningslivet, er der et stort potentiale i at investere i kapacitetsudvikling af de foreningsfrivillige. Foreningerne har en demokratisk struktur, organiserede aktiviteter, lokal forankring, netværk og engagerede frivillige, der brænder for en kerneaktivitet. Hvis kommunen styrker de foreningsfrivilliges lederkompetencer, evnen til at tænke strategisk og opbygge partnerskaber, udtænke og gennemføre projekter og styrker den tværgående netværksdannelse mellem ildsjæle i områdets mange organisationer, så vil det med stor sandsynlighed lede til nye fællesskaber, partnerskaber og borgerdrevne løsninger. Kommunen kan fx styrke foreningernes kapacitet med disse tiltag:

 • Kurser og oplæg med fokus på ledelse, projektledelse, partnerskaber, fundraising og en masse af de konkrete redskaber, der kan skabe forandring
 • Facilitere møder mellem forskellige foreninger, ildsjæle, kommunale aktører med behov for velfærdsløsninger og repræsentanter for målgrupper – lade løsningsforslag spire fra bunden og gennem engagement
 • Tale frivillighed op og skabe en fælles kanal for rekruttering af mangfoldige ressourcer til foreningerne bredt set
 • Styrke de fælles organer, der samordner typer af foreninger i kommunen – fx Idrætssamvirke, Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd og andre paraplyer. Kommunen har brug for stærke samarbejds- og samtalepartnere ind i frivilliglandskabet.

Kommunen skal modne sig selv til ligeværdige partnerskaber

Foreninger er ikke bare en omkostning under Kultur og Fritidsafdelingen, men en ressourcestærk aktør, der på mange måder kan skabe værdi sammen med alle hjørner af det kommunale system. Det stiller nye krav til hvordan kommunerne organiserer dialogen med de frivillige ildsjæle og arbejder effektivt sammen. Men først og fremmest er der et stort behov for at politikere og medarbejdere i de mange fagområder i kommunen løfter blikket og får øje på foreningernes kvaliteter, og hvor de konkret kan skabe ny værdi. Her følger en stribe forslag til modning af kommunen:

 • Skab en samlet indgang for frivillige og ildsjæle til det kommunale system (som erhvervslivet har) og gør det enklere at være frivillig
 • Workshops med nøglepersoner indenfor bosætning, sundhed, medborgerskab, skole og mange andre politikområder for at styrke medarbejdernes evner til at kontakte foreningerne og skabe ligeværdige partnerskaber
 • Skabe en kommunikation med frivillige, der bygger på anerkendelse, ligeværdighed, gode historier, løsninger og åbenhed