Her er hele kursusmappen fra Ung Projektmager 2015. Den vil vi gerne dele med alle jer foreninger derude. 

Hvis du vil vide mere om hvad Ung Projektmager er, så har vi en masse billeder og video på vores facebookside. Du kan jo give os et "like", hvis du finder noget du kan bruge i kursusmappen. 

Modul 1

Foreninger og Partnerskaber: En præsentation som sætter rammen for kurset. Der er medtaget nogle pointer fra vores bog Forandring i Forening

Karl Tomms Spørgeteknik: Karl Tomm er professor i psykologi, og har udviklet en tilgængelig opdeling af spørgsmålstyper. Han er en foregangsmand for det, vi i dag ville kalde coaching.  

7 gode Pointer fra bogen Interview: Bogen Interview er grundbog i kvalitative undersøgelser. Her er 7 pointer, så du kan bluffe dig igennem, hvis du ikke lige fik læst den.

 

Modul 2

En go-to-guide for kreativ proces: Kreativitet er selvfølgeligt mange ting. Vores guide følger den "gængse" danske måde, vi underviser i kreativitet på. Skridt for skridt går vi igennem tryghedsskabende lege, forskellige brainstorms, innovationsprocesser og De Bono tænkehatte.

En prioriteringsmatrix: Et skema der lader dig placere ideer, efter hvor værdifulde og realistiske de er. Lige til at printe!

Et rundskrivningsark: En måde at få feedback til ideer fra andre grupper eller mennesker. Lige til at printe i A3.

En Projektskabelon: Hvis du kan finde svar på vores 10 punkter i projektskabelonen, så er du godt begyndt på dit projekt.

 

Modul 3

En handleplan: Nogen må gøre noget! Denne præsentation fortæller de grundlæggende ideer bag handleplanen. Der følger skabeloner med.

 

Modul 4

Fundraising og rekruttering af Frivillige: Nogle af hovedpointerne fra vores bog Tak for donationen Hr. Fond.

Pitch: Du ved, at en pitch skal gå hurtigt og leveres korrekt! Men hvad med selve indholdet? Denne præsentation tager dig bagom speedsnakken, og giver dig en guide til indholdet.

Video: Efter streaming er blevet normalt, er video en kommunikationsform, man ikke kan komme udenom.

Mundtlig kommunikation: Selvfølgeligt handler mundtlig kommunikation om at kunne tale. Men det handler også om opfindsomhed, struktur, evnen til at huske og at øve sig igen og igen.

To-do liste, med minutprogram. Problemet med en to-do liste, er at det bliver en overspingshandling at lave en to-do liste. Ikke sandt? Vi tilbyder noget mere i vores version.