For første gang tilbyder vi i samarbejde med Castberggård ved Hedensted et åbent kursus for nøglepersoner i kommuner (både medarbejdere og politikere) og folkeoplysningsudvalg m.fl. med fokus på:

- Hvordan kommunen fyrer op under frivilligheden i de folkeoplysende foreninger for at skabe værdi og velfærd til glæde for lokalområdet, foreninger og kommunen

Kurset tager afsæt i bogen "Forandring i forening" og formålet er at inspirere og engagere nøglepersoner i det kommunale landskab til at "byde foreningsfolk op til dans" om projekter og indsatser, der skaber værdi udover foreningens kanter.

- Hvordan får en konsulent i sundhedscentret en instruktør i en idrætsforening til at se sig selv i et forløb for stressramte borgere? Hvordan får man en spejderleder til at styrke elevdemokratiet på den lokale skole? Eller et lokalråd til at udføre naturpleje i et kommunalt ejet naturområde? Svar og ideer gives gerne til de nøglepersoner, der "efterspørger" frivillige og har ansvaret for et fagligt område med et "behov" for nye løsningsmodeller...

- Og hvordan kan en Kultur- og Fritidsforvaltning eller et Folkeoplysningsudvalg m.fl. være med til at "opruste" de frivillige foreninger, så foreningerne har lyst og evner til at løfte blikket og skabe værdi for flere end deres egne medlemmer.

Læs mere på kursusfolderen i PDF

Du kan tilmelde dig her:


Kurset foregår på Castberggård ved Hedensted den 18. maj 2017 og der er sidste tilmeldingsfrist den 10. maj.