PENGE TIL DRØMMEPROJEKTER

Ambitiøse udviklingsprojekter, nyt udstyr og nye strategiske satsninger. Det koster alt sammen penge. Foreningsudviklerne kan hjælpe dig med at professionalisere foreningers fundraising og skabe bedre projektbeskrivelser. 

Vores tilgang er at fondene vil møde dig - ildsjælen. Fundraiseren er ikke særligt interessant. Derfor arbejder vi med at sætte ildsjælen i fokus.

Vi skaber projektet på baggrund af foreningernes ressourcer og stærke sider, i tæt samarbejde med foreningernes nøglepersoner. Vi baserer vores arbejde på en dialogbaseret proces og strategiske analysemodeller, som skærper retningen på projektet. 
Efterfølgende støtter vi foreningen med at udarbejde en detaljeret projektbeskrivelse, der kan anvendes som bilag til fondsansøgninger.

Sådan kan vi understøtte dit arbejde

  • Få vinklet og beskrevet dit projekt rigtigt
  • Give dig feedback på en ansøgning
  • Komme med forslag til fonde eller puljer, du kan søge
  • Udarbejde fundraisingstrategier og klæde dig på til dialogen med fonde
  • Hjælpe med afrapportering og projektresultater til fonde 
  • Udarbejde "genstarts-strategier" for projekter, hvor fundraisingprocessen er gået i stå 

Vores erfaring

Vi har over 10 års professionel erfaring med ansøgninger til private fonde og offentlige puljer. Vi har igennem årene bidraget til at skaffe mange millioner kroner til byggeri, anskaffelser, uddannelsesforløb, arrangementer, frivilligkapacitet, aktiviteter og udviklingsprojekter.

Vores priser

Vi har en fast timepris på 1000 kr. inklusive moms. Vi tager ikke procenter af det fundraisede beløb. Det er din garanti for en gennemskuelig pris.

Vores kunder siger: 

Anne mette fugleholm.jpeg

"Deres bidrag har haft stor betydning i forhold til vores efterfølgende succes med at få andel i donationer fra private fonde"

Anne Mette Fugleholm
Administrerende direktør
Diakonissestiftelsen


Måske er det her også interessant?