GIV DIN FORENING EN KLAR RETNING

Foreningsudviklerne kan hjælpe din forening med at skabe foreningens strategi, med vision, indsatsområder og handlingsplaner.

Foreningsudviklerne støtter foreningens ledelse i arbejdet med at analysere de vigtigste pointer i foreningens nuværende situation og fremtidsønsker. På denne baggrund udarbejder vi en vision, der står som et attraktivt pejlemærke for ledelsen, de frivillige og medlemmerne.

Nogle foreninger vil gerne klare strategiarbejdet med en begrænset arbejdsindsats i bestyrelsens rækker, mens andre ønsker at gennemføre større processer, hvor medlemmer og samarbejdspartnere inddrages i arbejdet for at skabe mere gennemsigtighed og større ejerskab. Foreningsudviklerne kan bidrage med kvalificeret input til både indhold og processer i begge tilfælde. 

Sådan kan vi understøtte dit arbejde

  • Facilitetere en strategi - eller visionsproces
  • Overføre erfaringer fra andre organisationers strategi-processer
  • Opsætte nogle fokusområder f.eks. indtægter, faciliteter, større kapacitet eller mere opmærksomhed.
  • Konkretisere de handlinger og succeskriterier, der skal søsættes for at skabe forandringen.

Vores erfaring

Vi har erfaringer med strategiudvikling for både mindre lokale foreninger og større landsorganisationer. 

Vores priser

Vi har en fast timepris på 1000 kr. inklusive moms. Vi kan lave en aftale på en fast pris for processen. Det er din garanti for en gennemskuelig pris.

Vores kunder siger

Lisa holmfjord.jpeg

Nu har vi styr på vores vision, vi ved hvilke tre udviklingsspor vi skal forfølge og vi har fået en tre-årig handlingsplan med målbare succeskriterier. Nu skal vi sådan set bare gøre det i praksis”

Lisa Holmfjord
Forkvinde
Dansk Kvindesamfund


Måske er det her også interessant?