INVESTER I DE NYE TALENTER

Ung Projektmager er et kursus for unge frivillige, der handler om at skabe projekter for foreninger. Kursets formål er, at deltagerne får evnerne og lysten til at skabe nye frivillige projekter i deres kommune. Undervejs i kurset knytter kursisterne nye bånd, både til deres medkursister, men også til de tilknyttede lokale foreninger. Det danner grobund for mere sammenhold blandt unge frivillige, og større chancer for at danne partnerskaber i fremtiden.

Vi indrager også lokale foreninger i kurset

Ung Projektmager inddrager lokale foreninger i kurset. De unge projektmagere skal sammen med en lokal forening skabe et projekt der tager udgangspunkt i foreningens udviklingsdrøm. Dette giver kursisterne konkrete projekterfaringer, og skaber værdi for de foreninger der deltager. 

Sådan opkvalificerer vi vores kursister

  • Færdigudviklet undervisningsmateriale med fokus på kommunikation, planlægning, samarbejde og innovation 
  • Undervisning bygget på praksiserfaringer og vores bøger "Forandring i Forening" og "Tak for donationen, Hr. Fond".
  • Kursisterne igangsætter rigtige projekter sammen med lokale foreninger
  • Et bredt netværk af eksterne underviserer med ekspertise i frivillighed.

Vores erfaring

Kurset er blevet afholdt i Næstved kommune i efteråret 2015. Ifølge deltagerevalueringen har undervisningen haft en høj kvalitet og deltagerne har fået ny energi og inspiration til deres frivillige arbejde.

Vores priser

Prisen for Ung Projektmager afhænger af kursets længde, og de opgaver som Foreningsudviklerne skal varetage udover selve undervisningen. Foreningsudviklerne har mulighed for at tilbyde en fuld pakke, hvor vi varetager kommunikationen, deltagerhvervningen og evalueringsarbejdet.

Vores kursister siger

Sofie Hoppe Søe har været på kurset Ung Projektmager, og har blandt andet lært om fundraising, frivillige og partnerskaber

"Ung Projektmager er et inspirerende, skægt og lærerigt kursus. Læringsmetoderne er nytænkende, og lærerne er super erfarne og knivskarpe til at komme med brugbar respons"

Sofie Hoppe Søe
Kursist
Ung Projektmager 2015


Måske er det her også interessant?