Vi deler ud af pointerne

”Forandring i forening” sætter fokus på samspillet mellem foreninger og kommunen. Foreninger har rigtig meget at byde på, og har stor betydning for sammenhængskraften i et lokalområde. Ildsjæle i foreningerne er centrale personer for at skabe en tættere kobling til omverdenen. På samme måde har nøglepersoner i kommunerne store muligheder for at opmuntre foreningerne til at indgå i ligeværdige og udbytterige samarbejder. Hvis pointerne i ”Forandring i forening” kort skal serveres for dig som engageret foreningsleder, handler det om: 

1: Åbn jer mod samfundet:

Mange foreninger lukker sig om sig selv og sine medlemmer. Foreninger der løfter blikket, åbner op og engagerer sig udadtil bliver attraktive og får lettere ved at tiltrække opmærksomhed i form af frivillige, medlemmer, samarbejdspartnere, fonde, politikere, virksomheder, journalister mv. Det er sjovere, lettere og mere meningsfyldt at være med i en åben, blomstrende forening.

2: Genopdag folkeoplysningen:

Når foreningen udelukkende fokuserer på sin kerneaktivitet og en masse lavpraktiske driftsopgaver, så overses hele den dimension, der handler om folkeoplysning. Sæt spot på foreningens evne til at skabe dialog, lære unge at udtrykke sig i forsamlinger og tage ansvar, og sæt foreningen i spil som omdrejningspunkt for lokaldemokrati på nye måder.

3: Fokuser på jeres egen motivation:

Find ind til de mekanismer, der driver og motiverer jer til at engagere jer som frivillige ildsjæle i foreningslivet. Hvis denne motivation kan sættes i spil på nye måder, kan I gøre stor forskel i jeres lokalområde. Men bliver I forpligtet til at fungere som frivillige kommunalarbejdere, risikerer I at brænde ud, miste frivillige og slå jeres forening ihjel.

4: Kommuniker jeres værdi:

I skaber værdi lokalt, men hvis en fodboldklub kun fortæller om sine sportsresultater og aktiviteter, forstår folk ikke, hvad der er det større formål med foreningens virke. Tænk hvis der hver eneste gang også blev fremhævet et konkret eksempel på anden værdi i form af personlig udvikling, karrieremuligheder, inklusion, fællesskab, læring osv.

5: Få flere med til jeres kerneaktivitet:

Den mest åbenlyse merværdiskabelse i samfundet er ved at inddrage flere mennesker i foreningens aktiviteter og fællesskab. I kan lægge jer i selen for at invitere mennesker med, som ikke normalt ville finde vej til jeres forening. Hvor mange medlemmer har I med en fysisk funktionsnedsættelse, en indvandrerbaggrund, en plettet straffeattest, mennesker der føler sig ensomme, er sygdomsramte, er arbejdsledige, har økonomiske problemer og af mange andre grunde står udenfor foreningslivet?

6: Lav partnerskaber:

Ideen er, at partnerne kan skabe en større værdi i fællesskab, end den enkelte organisation kan gøre alene. Det er ikke noget man bare lige gør. Men et sted at starte er ved at indgå en dialog, lave et konkret arrangement sammen, gå videre til et større fælles projekt, og måske ende med en partnerskabsaftale som ramme for fælles aktiviteter. Et godt partnerskab kan skabe værdi i din egen forening, og samtidig skabe værdi udover foreningens grænser.

7: Organiser jer:

Det er en rigtig god ide at få styrket de samarbejdsorganer, der er med til at sikre en kontinuerlig dialog mellem kommunen og foreningerne. Måske kan du bidrage til at få organiseringen bygget op eller skabe liv og aktivitet i de bestående samråd, lokale paraplyer og uformelle netværksdannelser. Din forening må aktivt frem på banen for at være en del af fællesskabet og dialogen med kommunen, for det kan være svært for andre at gætte sig til jeres behov, udfordringer og ideer.

8: Forny traditionerne:

Mange foreninger er traditionsbundne, og gør ting som de plejer. Det kan ende med en masse ceremonier og gentagelser, hvor deltagerne glemmer, hvad der egentlig er foreningens formål, og overser, at omverdenen forandrer sig. En forening udvikler sig kun, hvis den fornyr sig og tør gå nye veje en gang imellem. Der kan være stor forskel mellem foreningsledernes egen selvopfattelse af foreningen og det indtryk, omverdenen har af foreningen.

9: Vær vedholdende:

Samarbejde og partnerskaber med andre uden for foreningen er ikke noget, der opstår i løbet af et øjeblik. Det tager lang tid, det kræver meget dialog, og alle parter skal være villige til at gøre tingene lidt anderledes, end hvis de bare selv bestemte. Nyskabelse kommer ikke ud af den blå luft – det kræver risikovillighed, kompetencer og overbevisning.

10: Udnyt potentialet:

Borgerne og kommunen i dit område har brug for at finde nye løsninger på morgendagens velfærd. Der er et enormt fokus på frivillighed som nøglen til fremtiden. Din forening og jeres frivillighed har nogle helt særlige kvaliteter. Prøv at bringe dem i spil på en måde, så foreningens fundament respekteres, og I samtidig er med til at finde nye veje for udviklingen af jeres lokalsamfund. Din forening har et stort potentiale!