IMG_0115.jpg
DSC_0153.jpg
IMG_0137.jpg

"JEG VIL SÆTTE JERES TANKER I GANG"

Foreningsudviklerne fortæller levende og inspirerende om de erfaringer, vi har fået gennem mange års arbejde.

Foreningsudviklerne har tre faste foredrag, som er skabt på baggrund af vores bøger Forandring i Forening og Tak for donationen, Hr. Fond.   

Brug Foreningsudviklerne til at sætte fokus på et vigtigt emne, skabe debat eller til at opkvalificere jeres frivillige. Vi kommer gerne rundt i hele Danmark.

Et skræddersyet foredrag

Kontakt Torben Stenstrup, hvis foreningen ønsker et foredrag om et specifik emne indenfor frivillighed. Vi kan f.eks. fortælle om:

PENGE TIL JERES DRØMMEPROJEKTER

Torben Stenstrup fortæller om foreningers mulighed for at ansøge fonde og puljer om midler til at realisere deres drømmeprojekter. Oplægget bygger på tre pointer: beskriv det rette projekt, find de oplagte fonde og puljer, og find ud af hvordan du bedst henvender dig til dem med en ansøgning.

Nye ideer til strategisk udvikling

Foredraget giver ideer til strategisk udvikling i foreningslivet og den gode projektbeskrivelse. Derudover opnår du indsigt i udvælgelsen af fonde og puljer, og får en større forståelse for deres virke. Endelig byder oplægget på tips og tricks til den gode proces og ideer til udformning af den gode fondsansøgning.

Foredraget er bygget på Torbens bog "Tak for donationen Hr. Fond"

Målgruppe

Foreningsaktive med interesse for fundraising

Foredraget giver:

  • Ideer til strategisk udvikling i din forening
  • Rådgivning til en god projektbeskrivelse
  • Forståelse for hvordan en fond tænker
  • Ideer til udformning af den gode fondsansøgning.

Pris og varighed

Foredraget varer ca. 90 minutter

Prisen på foredraget afhænger af arrangementets størrelse, og landsdelen hvor det bliver afholdt. Kontakt os, for et uforpligtende tilbud.

GØR DIN FORENING MERE RELEVANT

Vil du stå i spidsen for en attraktiv forening, der skaber værdi for mange mennesker og tiltrækker frivillige, nye medlemmer, økonomiske tilskud og opmærksomhed?
Så må du stille skarpt på din forenings evne til at skabe værdi i lokalsamfundet, og se perspektiverne i at indgå i partnerskaber med andre foreninger og din kommune.

Ikke frivillige kommunalarbejdere

Baseret på bogen ”Forandring i forening” sætter Torben Stenstrup fokus på foreningernes muligheder for at engagere sig i partnerskaber og projekter, som både gør noget godt for omverdenen og samtidig styrker foreningen.
Men vel at mærke på en måde, så de foreningsaktive ikke bliver frivillige kommunalarbejdere. Det er helt centralt, at foreningerne indgår aftaler, der bygger på den logik og motivation, der driver de frivillige, og ikke uforvarende kommer til at forpligte sig til opgaver, de ikke har lyst til.

Foredraget bygger på bogen "Forandring i forening" og et praksiskendskab til spændingsfeltet mellem den kommunale virkelighed og de folkeoplysende foreningers verden.

Målgruppe:

Ildsjæle, projektmagere, folkeoplysningsudvalg og andre med interesse for folkeoplysning, frivillighed og civilsamfund.

Foredraget giver

  • Inspiration til nye projekter og partnerskaber
  • Retningslinjer til et succesfuldt partnerskab med kommunen
  • Forslag til hvordan du kan gøre din forening mere relevant for dit lokalområde

Pris og varighed

Foredraget varer ca. 90 minutter

Prisen på foredraget afhænger af arrangementets størrelse, og landsdelen hvor det bliver afholdt. Kontakt os, for et uforpligtende tilbud.

Tænk de folkeoplysende foreninger ind i kommunens strategi

Dette foredrag er henvendt til kommunalt ansatte, der gerne vil aktiverer folkeoplysende foreninger. 

De folkeoplysende foreninger er ofte lidt glemt i kommunernes frivilligpolitik, men der ligger et enormt potentiale for at foreningerne engagerer sig i den åbne skole, inklusion af udsatte børn og unge, revitalisering af lokaldemokratiet og meget andet. 

For at forløse potentialet må kommunerne forstå og anerkende foreningernes frivilliglogik, motivationsfaktorer og styrke foreningernes kapacitet til at skabe værdi og samarbejde. 

Fokus på motivation og drivkræft

Torben Stenstrup sætter fokus på den motivation og drivkraft, der kan få foreninger til at løfte blikket og indgå i partnerskaber med kommunen. 

Foredraget bygger på bogen "Forandring i forening" og et praksiskendskab til spændingsfeltet mellem den kommunale virkelighed og de folkeoplysende foreningers verden.

Målgruppe

Byrådsmedlemmer, kommunale ledere og medarbejdere, Folkeoplysningsudvalg og andre med interesse for frivillighed og velfærdsskabelse.

Foredraget giver

  • Et indblik i de folkeoplysende foreningers potentiale
  • etningslinjer om hvordan en kommune kan skabe ligeværdige partnerskaber
  • Et fokus på foreningernes motivation

Pris og varighed

Foredraget varer ca. 90 minutter

Prisen på foredraget afhænger af arrangementets størrelse, og landsdelen hvor det bliver afholdt. Kontakt os, for et uforpligtende tilbud.